Als organisatie stel je bepaalde doelen voorop die je wil bereiken. Vervolgens zorg je ervoor dat jouw middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden om deze doelstellingen te behalen. Technologie staat niet stil en om als organisatie de volgende stap te zetten richting digitale transformatie, zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden. Marketing Automation is daar één van. Het stelt je in staat om een echte verandering teweeg te brengen zowel binnen jouw marketing departement alsook in de synergie tussen verschillende departementen zoals IT, Sales, Business Development en Service Center.

Voordelen Marketing Automation

Een vraag die je jezelf zou kunnen stellen: Wat kan Marketing Automation betekenen voor mijn organisatie en hoe haal ik mijn investering eruit?

Wel, je kan dit op verschillende manieren bekijken. Eerst en vooral doelt Marketing Automation niet puur en alleen op het automatiseren van marketingprocessen. Bij een goede implementatie van deze technologie zal je hier als organisatie enorm veel voordelen uithalen.

De 5 belangrijkste voordelen:

  • Werknemers worden getriggerd om marketing vanuit een nieuw standpunt te bekijken en zullen doelbewuster omgaan met data.
  • Het heeft een positieve impact op veel meer departementen buiten Marketing zoals Sales, IT, Customer Interaction Center…
  • Het stimuleert het denkproces richting een data-driven mindset.
  • Binnen het IT-ecosysteem (E-commerce, CRM, klantenportalen…) worden datastromen geautomatiseerd.
  • Er worden klantenprofielen opgesteld die op een gepersonaliseerde manier geëngageerd worden en je ook meer inzichten geven in de volledige customer journey.

Deze voordelen hebben enerzijds een positief effect op de werknemers of communicatie met de klant, anderzijds zijn ook de langetermijneffecten enorm. Met een goede begeleiding ga je concreet aan de slag en ga je specifieke trajecten uitbouwen om jouw marketingstrategie op te enten. Het gebruik van Marketing Automation systemen staat of valt met een duidelijk visie die je voor ogen hebt.

Synergie binnen de organisatie via Marketing Automation

Om een goede Marketing Automation machine te creëren moet er een goede synergie bestaan tussen het marketing departement en de andere departementen in een bedrijf. De neuzen in dezelfde richting krijgen binnen Marketing en Sales is niet altijd evident bijvoorbeeld. Doelen worden anders voorgesteld, alsook de attributie is vaak niet éénduidig. Vanuit marketing standpunt creëren campagne X of Y leads, maar Sales vindt deze leads dan weer niet kwalitatief genoeg. Andersom kan het ook zijn dat Sales niet genoeg aandacht schenkt aan de leads die worden overhandigd.

Eén van de belangrijkste zaken is dat men in de verschillende departementen dezelfde taal spreekt, enkel dan kan het concept van “Marketing Automation” slagen. Spreek niet enkel over openratio’s of click-through rates, alhoewel deze ook van groot belang zijn bij de analyse van een marketingcampagne. ROI, attributie & conversiepercentage zijn daarnaast ook zéér belangrijke drivers om de waarde van een campagne na te gaan.

Daarnaast is het ook noodzakelijk dat er een goede synergie bestaat binnen de marketingafdeling zelf. Een duidelijke link tussen de website, Marketing Automation en digitale marketing van een bedrijf is belangrijk. Als deze drie onderdelen van marketing gedreven worden door eenzelfde strategie, zal Marketing Automation optimaal ingezet kunnen worden.

Marketing Automation process Be Bold

Procesoptimalisatie via Marketing Automation

De implementatie van Marketing Automation werkt procesoptimalisatie in de hand. Je zal bijvoorbeeld lead kwalificatie processen en datastromen van en naar het nieuwe systeem opnieuw onder de loep nemen. Het ganse datamodel zal bekeken worden, waardoor er nieuwe opportuniteiten ontstaan. Je kan vanaf de start nadenken over jouw identiteit als organisatie, hoe je die identiteit wil doorvoeren in jouw communicatie, hoe transparant je jouw preference center wil inrichten en alle achterliggende processen. Dit alles om jouw klant beter van dienst te zijn of om jouw verhaal te brengen richting potentiële klanten op een zo efficiënt & effectief mogelijke manier.

Marketing Automation kan zeker als steunpilaar of centraal element fungeren binnen de operationele werking van de organisatie. Dit voor alles wat gerelateerd is met communicatie en data, maar zeker ook als een strategisch ankerpunt voor prospectie, retentie en loyaliteit.

Marketing Automation technieken

Vele Marketing Automation systemen maken gebruik van lead scoring, progressive profiling, customer persona’s… Fancy woorden? Wel, een marketeer krijgt hierdoor meer inzichten in wie zijn klant is en welke content hij zou moeten aanbieden. Verrijking van data en het profiel zodanig opwarmen dat hij/zij genoeg interesse toont om bijvoorbeeld een proefversie of demo aan te vragen, zijn doelstellingen die je wil bereiken. De volledige customer journey is het centraal punt om campagnes te voeden en succesvol te maken. Het zorgt voor een verschuiving binnen de organisatie naar een data-driven mindset waarbij de klant centraal staat.

Waarom is Marketing Automation een katalysator?

In het algemeen kunnen we stellen dat Marketing Automation geen vervanging is van de visie van het bedrijf.  Het kan wel als verlengstuk dienen om op een meer geavanceerde en geautomatiseerde manier aan (digitale) marketing en communicatie te doen waarbij artificiële intelligentie (AI) en machine learning (ML) een grote rol gaan spelen.

Aan de andere kant kunnen we concluderen dat Marketing Automation een verandering teweegbrengt in de organisatie mits een goede implementatie, transparante interne communicatie en opvolging. Zowel op korte, maar zeker op lange termijn zal het gebruik van dergelijke systemen een grote impact hebben op jouw business.

Ben je geïnteresseerd in het gebruik van Marketing Automation binnen jouw organisatie of heb je reeds een platformkeuze gemaakt en zoek je een partner die je hier verder in kan begeleiden? Laat het ons weten, wij drinken immers graag een koffietje met jou!

"]