Marketing Strategy

De start van jouw datastrategie: begin klein, eindig groot

Datastrategie

Big data, data science, smart data, data(de)centralisatie, dataverrijking, AI, machine learning, … Allemaal buzzwords en begrippen die reeds bekend zijn. Naast mensen is data namelijk een zéér belangrijk onderdeel van het kapitaal dat een organisatie bezit. Het is één van de steunpilaren om jouw prospecten te begeleiden in hun zoektocht naar het juiste product of de geschikte dienstverlening, klanten beter te servicen en retentie te verhogen.

Maar hoe ga je nu aan de slag met je data? Met andere woorden: op welke manier kan je een datastrategie vormgeven of optimaliseren die werkbaar is voor jouw organisatie? 🤷‍♀️ Vanuit Be Bold vinden we het belangrijk om bedrijven hierin te ondersteunen, daarom lichten we de volgende stappen verder toe in deze blog:

 • Start met het definiëren van jouw high level datastrategie
 • Stel jezelf kritische vragen en bepaal je maturiteitsniveau
 • Ga aan de slag met een hypothese & stel een business case op
 • Maak een eerste analyse
 • Extrapoleer de resultaten binnen jouw organisatie

Creëer een goed fundament

Alles start natuurlijk met het strategisch in kaart brengen van de doelstellingen die je als bedrijf vooropstelt om te groeien in de komende jaren. Wil je werken met churn modellen om je klantenretentie te verhogen? Is de acquisitie van nieuwe prospecten een belangrijk doel? Of wil je eerder brand awareness verhogen met het oog op een nieuwe productlancering?

Het ontwikkelen of optimaliseren van een datastrategie start altijd met een strategische oefening. Hiervoor moeten verschillende stakeholders gealigneerd zijn (marketing, sales, IT, business development, …). Vervolgens is het aangeraden om eenduidige KPI’s op te stellen, waarbij alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Je bedrijfscultuur is hierbij ook een belangrijke factor om eventuele silo’s te doorbreken. Als laatste deel van deze oefening moet je nagaan waar je de dag van vandaag staat op vlak van data. Hoe goed scoor jij met je organisatie op volgende vlakken, gelinkt aan data:

 • Organisatie: worden gegevens veelal individueel verzameld en gebruikt of is er sprake van het delen van data over de hele organisatie heen?
 • Datatactieken: is er naast een marketingstrategie ook een duidelijke datastrategie aanwezig?
 • Cultuur: hoe wordt data ervaren binnen jouw organisatie? Wat is de perceptie hierover?
 • Rapportage: in welke mate wordt er over data gerapporteerd?
 • Beleid: is er een duidelijk beleid aanwezig over hoe je met data moet omgaan binnen je organisatie?
 • Metrics: hoe wordt data gemeten en waarom? Zijn de metrics afgestemd met de strategische doelen die zijn vooropgesteld?
 • Technologie: hoe geïntegreerd is jouw digitaal ecosysteem en is er één waarheid aanwezig om de juiste beslissingen te nemen?

Bouw je datastrategie uit

Eens je high level alles in gereedheid hebt gebracht, ben je klaar om deze strategische krijtlijnen verder te concretiseren. ✔ Het is tijd om samen met jouw stakeholders enkele concrete business cases op te stellen.

Deze business cases zijn gebaseerd o.b.v. de hogergeplaatste bedrijfsdoelstellingen die je eerder hebt vastgelegd. Heb je gekozen om churn te verminderen op specifieke services die je aanbiedt, dan zal je hier best SMART te werk gaan om te bekijken hoe je dit kan bekomen. Aangezien je je volledige digitale ecosysteem in kaart hebt gebracht, kan je makkelijk de hiaten identificeren waardoor je bepaalde data wel of niet kan gebruiken.

Nu is het tijd om jouw processen te optimaliseren en datadoorstroming te laten plaatsvinden om bijvoorbeeld:

 • Bepaalde klantsegmenten te benaderen die X aantal jaar loyaliteit hebben
 • De NPS survey die je uitvoert te gaan koppelen met jouw centraal CRM-systeem om een 360° view te creëren
 • VIP-event te organiseren voor het topsegment

Bij het uitwerken van zo’n business case, vertrek je best vanuit de customer journey. Binnen deze customer journey ga je bijvoorbeeld inzoomen op loyale klanten en een inventaris maken van datapunten waar je mee aan de slag kan gaan. Probeer zo goed mogelijk de metrics in kaart te brengen waardoor je nadien de vergelijking kan treffen. Het trekken van de juiste conclusies is hier even belangrijk als de uitwerking. Bijvoorbeeld:

 • Het churn percentage op klant segment X na 6 maanden
 • Het aantal reacties (aantal event registraties, wedstrijddeelnames, ingevulde surveys, …)
 • Upsell activiteiten
 • De verhoging van engagement op de communicatie (click rates, open rates, website bezoeken, …)

Implementeer jouw datastrategie

Eens je enkele successen hebt geboekt op vlak van deze business cases, kan je kijken om deze manier van werken verder uit te breiden binnen de gehele organisatie. Bedrijven die een datagedreven mindset hanteren en waar het ingebakken zit in de bedrijfscultuur kunnen tot wel 6 keer meer ❗️ klanten behouden dan een organisatie die zich niet bezighoudt met analytics. Gut feeling binnen het ondernemerschap is een enorme troef, maar een combinatie met het begrip van jouw klanten vanuit datagerelateerd perspectief levert je pas écht een concurrentieel voordeel op.

Kortom: De technologie die je gaat gebruiken om dit alles te begeleiden is niet het eerste waar je je zorgen over moet maken. Je kan top notch technologieën gebruiken, maar als er geen richting is waar je naartoe wil, zal je vast komen te zitten in het dataweb. Vertrek daarom vanuit een goed fundament waardoor je als organisatie sterk staat om zo je klantsegmenten/prospecten zo goed mogelijk te benaderen en interne processen te stroomlijnen.

Heb je hulp nodig om jouw organisatie in kaart te brengen en vervolgens de juiste beslissingen te nemen in verband met datastrategie. Wij helpen je graag verder op weg!

"]